es     ca

Tarifes Empreses

Vol pagar sempre el mateix? - Tarifa Fixa

Aquest tipus de tarifa està pensada per a clients que no volen assumir riscos, ja que li permet conèixer de forma anticipada el preu que pagarà per kW d’energia, adaptant-se a les tarifes d’accés i a les franges horàries.

Tarifa Fixa

Vol controlar la seva despesa? - Tarifa Indexada

Aquest tipus de tarifa està pensada per a clients que prefereixen no conèixer el preu exacte de l’energia que consumeixen, sinó que el preu de la mateixa pujarà o baixarà en funció del preu d’adquisició en el Mercat (OMIE).

Tarifa Indexada