es     ca

Tarifa 2.1DHA

Dades factura info.fw

Potència

Temps

Potència 1 Dies

Consum

P1 P2