es     ca

Tarifa 2.1A

Dades factura info.fw

Potència

Consum

Temps

Potència 1 P1 Dies