LES NOSTRES SENSIBILITATS

Una companyia compromesa.

FONS DE SOLIDARITAT

Som conscients de les dificultats de la gent amb menors recursos que actualment pateix l’anomenada pobresa energètica, és a dir, la incapacitat d’una llar d’aconseguir una quantitat mínima de serveis d’energia per les seves necessitats bàsiques.

Per aquest motiu som la primera comercialitzadora en contactar amb el Govern de la Generalitat per la seva proposta de la creació del Fons de Solidaritat Energètica, un mecanisme destinat a millorar la situació de les famílies en situació de vulnerabilitat econòmica que no poden afrontar econòmicament els subministraments vitals bàsics.

MEDIACIÓ

A Aquí Energia oferim la major seguretat i transparència, i és per aquest motiu que ens hem adherit a la JACC (Junta Arbitral de Consum de Catalunya).

Què és?

És un organisme administratiu adscrit a l’Agència Catalana del Consum i al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya que s’encarrega de tramitar les reclamacions que formulen els clients quan es senten perjudicats a conseqüència de la compra d’un producte o de la prestació d’un servei.

Què fa?

La Junta Arbitral de Consum de Catalunya tramita les reclamacions a través de dos procediments diferents de resolució de conflictes: la mediació i l’arbitratge de consum.

Mediació:

La mediació de consum és un procediment que es caracteritza per la intervenció d’una tercera persona imparcial i experta, i que té com a objecte ajudar a les parts i facilitar l’obtenció, per elles mateixes, d’un acord satisfactori.

Arbitratge:

És un mecanisme eficaç per donar una solució a un conflicte amb total imparcialitat i independència.

Font: Consum

Juna Arbitrarial de consum de Catalunya

ENERGIA  VERDA

Més del 65% de l’energia elèctrica que es produeix a Espanya prové dels combustibles fòssils i de les nuclears. Per aquest motiu és molt important el consum d’energia verda per a fomentar la creació de noves plantes de generació d’energia renovable per, així, poder reduir aquest percentatge de producció d’energia elèctrica convencional.

El 100% de l’energia elèctrica que comercialitzem a Aquí Energia prové de fonts renovables. 

Com podem certificar que la nostra energia és 100% de fonts renovables?

Amb les garanties d’origen (GdO), que son certificats obtinguts a través de la CNMC que acrediten la quantitat d’electricitat que ha estat produïda per fonts renovables.

FontCNMC

Energia
renovable

Tota la nostra energia prové d’energia 100% renovable d’origen nacional.

Assessorament
energètic

T’ajudem a entendre i a optimitzar el teu consum elèctric.

Oficina
virtual

Consulta tràmits i factures des de l’àrea de clients.

Gestor
personal

Tracte personalitzat de persona a persona.

ELS NOSTRES CLIENTS OPINEN

Aquí Energia et gestiona la teva compra amb un FEE ajustat i conegut, sense més costos afegits. No ens cal permanència.

Els nostres clients parlen de nosaltres. Estem molt satisfets que ens recomanin.

PER QUÈ AQUÍ ENERGIA?

Perquè tu ens importes.

El nostre compromís és oferir una gestió transparent i personalitzada als nostres clients, diferenciant-nos així de les grans companyies elèctriques i oferint preus competitius.

Les nostres sensibilitats

SOM VERDS:

Ens preocupem pel medi ambient per crear un món 100% renovable.

PREUS ÈTICS:

T’oferim sempre el millor preu perquè no hagis de
preocupar-te per la factura de la llum..

SOM PERSONES:

T’atendrem de
forma personal, sense màquines ni esperes..

SENSE PERMANÈNCIA:

No t’obligarem a quedar-te.
Podràs marxar en qualsevol moment..

PREGUNTES FREQÜENTS

Respostes a les teves preguntes.

No. Amb Aquí Energia es manté la teva instal·lació elèctrica actual.

No. No hi ha cap tall de subministrament mentre es gestiona el canvi de companyia.

Nosaltres realitzem el canvi de companyia sense que et suposi cap molèstia.

Per obtenir una xifra estimada de quina potència necessita, sumi la potència (kW) de tots els electrodomèstics de major potència. Després afegeixi a la suma anterior un marge de 1kW per a il·luminació i petits electrodomèstics i divideixi el total de la suma entre 3 perquè no tots els aparells funcionen alhora.

Sense comissió pel canvi de companyia. A Aquí Energia no apliquem cap penalització. La CNMC (Comissió Nacional dels Mercats i la Competència) recorda que l’import a pagar en concepte de penalització no pot superar el 5% del valor de l’energia no subministrada.

El canvi de companyia tarda de 10 a 30 dies depenent de la companyia distribuïdora i del cicle de lectura.

És la distribuïdora la que es responsabilitza del manteniment i reparació de la instal·lació original.

Tinc més dubtes