Benvolgut client,

Com segurament sap el Govern de l’estat ha publicat el 15/09/21 un Reial Decret de mesures urgents per reduir l’impacte de l’increment dels preus de l’energia tant per particulars com per empreses.

Per tal que estigui degudament informat d’aquestes mesures ja que li afecten de forma directa, en detallem un breu resum:

  • Reducció dels càrrecs que s’apliquen a l’energia consumida i potència contractada

Vigent per tots els consumidors del 16/09/21 al 31/12/21.

Aquests càrrecs venen regulats per llei  i son un cost mes en el preu de l’electricitat. Les comercialitzadores els repercutim sobre el client i després els hem d’ingressar a l’Administració.

En aquest cas que estem parlant, i de forma transitòria, s’aplicarà una reducció del 96% tant de la potencia contractada com per l’energia consumida. Recordar-s’hi que Aqui Energia no sobrecarrega mai aquests costos regulats.

  • Reducció de l’Impost Elèctric

Com en el cas anterior també del 16/09/21 al 31/12/21. Es contemplen uns mínims i es redueix d’un 5,11% a un 0.5%.

  • Manteniment de la reducció de l’IVA

Afecta als subministraments de la  Península i Balears amb potència fins a 10 kW, per un mateix període que estem parlant.

Recordem que la reducció temporal és del 21% al 10%.

Des d’Aquí Energia hem aplicat les mesures aprovades i quedem a la seva disposició per a qualsevol consulta o aclariment i agraïts per la seva confiança.

Aqui Energia